Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpisový vzor k běžnému účtu               SOLLBANKA, a. s.

Pro právnickou i fyzickou osobu – podnikatele         fiktivní firma

 

Číslo účtu:  

                   _______________________       
             
     
nový podpisový vzor  /  výměna podpisového vzoru

*nehodící škrtněte

 

Obchodní firma (název) majitele účtu………………………………….

Příjmení, jméno, titul majitele účtu…………………………………….

Ulice, město, PSČ majitele účtu………………………………………..

________________________________________________________________________________________________________________

 

Vlastnoruční podpisy majitele účtu/členů statutárního orgánu oprávněných disponovat s účtem i s prostředky na účtu:

Jméno, příjmení:

Rodné číslo:

 

 

 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení:

Rodné číslo:

 

 

 

Otisk razítka:

Podpis:

 

 

 

 

 

Způsob podepisování dokladů k účtu: (vyberte možnost:)

- 1 podpis bez razítka                              - 1 podpis s razítkem

- 2 podpisy bez razítka                             - 2 podpisy s razítkem                            

Prohlášení majitele účtu:

Zmocňuji k disponování s prostředky na účtu uvedené osoby a potvrzuji platnost uvedených údajů a vlastnoručních podpisů. Beru na vědomí že Sollbanka, a. .s, fiktivní firma, neodpovídá za škody vzniklé z neoprávněně vyplněných či pozměněných dokladů, týkajících disponování jak s prostředky na účtu, tak s účtem samotným. Dále beru na vědomí, že jsem povinen seznámit všechny uvedené členy statutárního orgánu s podmínkami vedení účtu.

 

 

V......................................dne..................          V.......................dne.........................

 

.............................................................                 ..........................................................

Razítko a podpis majitele účtu                                Razítko a podpis ověřujícího

(vedoucího organizační jednotky)                             pracovníka Sollbanky, a. s.